• Samen komen tot een passende oplossing!
  • Als u problemen heeft om de openstaande vordering in één keer te voldoen, neem dan telefonisch contact met ons op.
  • Voor vragen kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen.

Wat is de NVI?

Bron: © nvio.nl

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus.
De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso.

Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd.

Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteits)eisen voldoen.
Deze eisen betreffen:

  • De organisatie & bedrijfsvoering; de continuïteit; de kwaliteit van het management; registratie; naleving van de privacywetgeving; klachten- procedure.
  • Een zorgvuldige benadering van debiteuren; correct en transparant; naleving van een gedragscode voor debiteurenbezoekers; maximaal door te rekenen kosten (WIK).
  • De relatie en afspraken met de opdrachtgever; overeenkomsten; rapportages; afdracht van gelden; algemene incassovoorwaarden.
  • Bescherming van de gelden van opdrachtgevers door een Stichting Derdengelden.


Op de officiële website van het NVI kunt meer informatie vinden.