Veelgestelde vragen


Wanneer u van ons een vordering heeft ontvangen, dan kan het zo zijn dat u hierover een vraag heeft. We hebben een overzicht gemaakt met daarin de meest gestelde vragen. Indien u op een vraag klikt verschijnt het antwoord.

Staat uw vraag hier niet tussen of wilt u graag een medewerker spreken? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 085 022 0101.

U kunt ons ook een WhatsApp bericht sturen via mobiel nummer 06 5167 2820.


Als u van ons een aanmaning op uw naam (of een familielid op hetzelfde adres) ontvangt, betekend dit dat één van onze opdrachtgevers een vordering aan ons uit handen heeft gegeven. De aanmaning is opgedeeld in een aantal onderdelen:

Uw contactgegevens
Deze gegevens zijn al in het venster van de enveloppe te lezen. Het kan zijn dat onze opdrachtgever ook uw telefoonnummer en/of e-mail adres heeft doorgegeven. Onze eerste poging tot contact is echter altijd een schriftelijke aanmaning. Pas na de eerste schriftelijke aanmaning nemen wij ook telefonisch per en e-mail contact met u op.

Uw dossiernummer
Bovenin de brief vindt u in het vet gedrukt uw dossiernummer waarmee wij uw dossier in ons administratiesysteem achterhalen.
Het is dus van belang dat u bij contactmomenten altijd uw dossiernummer bij de hand hebt of vermeld in uw schrijven.

Onze opdrachtgever
In de regel 'Betreft: ' ziet u de naam van onze opdrachtgever van wie wij de vordering aangeboden hebben gekregen.
Dit maakt het voor u makkelijker om uw eigen administratie te controleren.

Opbouw van de vordering
In een overzicht leggen wij uit waar het totaal verschuldigde bedrag uit bestaat.
De hoofdsom, rente tot heden en de incassokosten zijn hierin gespecificeerd.

Eventuele facturen
Indien de vordering betrekking heeft op meerdere openstaande facturen, wordt u in een overzicht getoond welke facturen meegerekend worden.
U ziet het factuurnummer, factuurdatum en factuurbedrag.

Aan het einde van de brief wijzen wij op een tijdige betaling van het gehele openstaande bedrag. Indien u hiertoe niet mogelijk bent, dient u direct contact met ons op te nemen.

Lees altijd de brief goed door en controleer uw eigen administratie om te kijken of de vordering klopt.

Als de aanmaning op uw naam staat maar verstuurd is naar een oud of onjuist adres, geef dan zo spoedig mogelijk of per telefoon (085 - 022 01 01) of per e-mail (service@infoscore.nl) uw juiste adresgegevens door.

Alleen wanneer wij in bezit zijn van uw juiste contactgegevens kunnen wij u tijdig op de hoogte stellen van ontwikkelingen in uw dossier.

Vanzelfsprekend behandelt infoscore Nederland alle aangeleverde incasso opdrachten zo secuur mogelijk. Helaas kan het voorkomen dat er toch aanmaningen worden verstuurd naar een onjuist adres.

Hier kunnen een aantal redenen voor zijn zoals verhuizing van de betreffende persoon of dat er misbruik is gemaakt van uw adresgegevens.

In beide gevallen verzoeken u wij om dit zo spoedig mogelijk telefonisch (085 - 022 01 01) of per e-mail (service@infoscore.nl) aan ons door te geven. Zolang wij hierover geen bericht krijgen zult u namelijk van ons aanmaningen op uw adres blijven ontvangen.


Wordt uw adres herhaaldelijk gebruikt door andere personen?
Dan kan er sprake zijn van adresfraude, wat een zeer vervelende situatie is. infoscore Nederland is echter wettelijk verplicht om in nieuw aangeleverde dossiers het meegeleverde adres aan te schrijven. Het kan dus voorkomen dat u meerdere aanmaningen van infoscore ontvangt op naam van verschillende personen. Voor elk verschillend dossier dient u aan ons door te geven dat het adres onjuist is.

In geval van adresfraude raden wij u aan om:
- hiervan aangifte te doen bij de politie
- contact op te nemen met de leverancier

Het kan voorkomen dat u de vordering al betaald hebt en van infoscore Nederland toch nog een aanmaning ontvangt.

Voordat u met infoscore Nederland contact opneemt willen wij u verzoeken om eerst de onderstaande punten te controleren, zodat wij uw vragen beter kunnen beantwoorden:
- Op welke datum heeft u de betaling verricht?
- Is de betaling van uw rekening afgeschreven?
- Is de betaling door uw bank terug gestort?
- Heeft u bij de betalingsopdracht het juiste dossiernummer vermeld?
- Heeft u per ongeluk het bedrag naar onze opdrachtgever over gemaakt?

In alle gevallen zal infoscore Nederland u vragen naar een kopie betaalbewijs (printscreen/foto van de betaling). Enkel aan de hand hiervan kunnen wij uw betaling in ons systeem achterhalen of onze klant verzoeken een onderzoek te starten in hun administratie systeem.

Een correct betaalbewijs bevat de volgende gegevens:
- Uw rekeningnummer (IBAN en BIC code)
- Tenaamstelling van de rekening
- Bedrag
- Datum van overschrijving
- Betaalkenmerk
- Rekeningnummer begunstigde


U kunt als volgt een printscreen maken:
 
• Ga naar het scherm waar u een printscreen van wil maken.
• Druk dan vervolgens op de knop Print Screen. Deze knop vindt u rechtsboven de 'Enter' knop
• Open het programma 'Paint'. Dit vindt u via het startmenu bij 'alle programma's' onder 'bureau-accessoires'
• Kies in het menu boven in het scherm 'bewerken'
• Kies 'plakken' en daarna 'opslaan als'. Bewaar het bestand bijvoorbeeld op uw bureaublad als .jpg bestand
• U heeft nu een printscreen gemaakt. U kunt deze printscreen als bijlage bij deze e-mail naar ons toesturen.

infoscore Nederland wil proberen om in samenwerking met u de vordering zo snel mogelijk betaald te krijgen.
Dit is niet alleen gunstig voor onze opdrachtgever, maar ook voor u want zo worden de doorlopende rentekosten niet onnodig hoog.

Soms kan het voorkomen dat openstaande vorderingen niet in één keer betaald kunnen worden, in die gevallen kunnen we kijken of een betalingsregeling mogelijk is.

Of dit mogelijk is hangt af van verschillende factoren die wij in overweging nemen:
- zijn er eerder afgesproken betalingsregelingen en zijn deze wel of niet nagekomen?
- wat is de hoogte van de totale restschuld?
- wat is de hoogte van uw voorstel?

Als u een betalingsregeling wilt aanvragen, kunt u gebruik maken van dit formulier of ons telefonisch bereiken op 085 - 022 01 01.
Wij staan u graag te woord om de mogelijkheden te bespreken.

U kunt het openstaande bedrag via bankoverschrijving betalen, hiervoor kunt u één van de onderstaande bankgegevens gebruiken:

Let op: in de brief die u van ons ontvangen hebt, staat het rekeningnummer die op u betrekking heeft.
ABN AMRO Bank N.V.
Stichting Derdengelden infoscore Collection
IBAN: NL40 ABNA 0615483755
BIC: ABNANL2A

Belangrijk: vermeld altijd uw juiste dossiernummer!
Zonder het juiste dossiernummer kunnen wij de betaling niet boeken.

Indien u meerdere vorderingen hebt waarvoor u een betaling wilt doen, dient u deze per per dossier over te maken. Dit in verband met het unieke dossiernummer.

Na ontvangst van uw betaling kan het enkele dagen duren voordat deze door ons verwerkt is.

Indien de gehele vordering door uw betaling is voldaan, zullen wij de zaak sluiten en onze opdrachtgever hiervan in kennis stellen.

Wanneer u een deelbetaling heeft gedaan en er dus een restbedrag over blijft, zullen wij u hierover berichten.

Als u van mening bent dat de vordering onterecht is, dan kunt u ons een bezwaarschrift toesturen.

Op de pagina 'Bezwaarschrift' leggen wij in detail uit wat een bezwaarschrift precies inhoudt en hoe u deze aan ons kunt toesturen.