Bezwaarschrift

infoscore Nederland B.V. wordt door schuldeisers ingeschakeld om vorderingen te incasseren.

Het kan zijn dat u een vordering ontvangt waar u het niet mee eens bent.
U kunt dan uw bezwaren tegen de vordering aan ons kenbaar maken via een bezwaarschrift. Hieronder leggen wij u uit hoe u bezwaar kunt maken.

Indien u het niet eens bent met de vordering of de hoogte van het bedrag, neem dan contact op of stuur een schriftelijke reactie waarin u de vordering betwist. Meld in uw brief het dossiernummer en op welke grond(en) u bezwaar aantekent tegen de vordering. Voeg indien mogelijk bewijsstukken toe. Wij zullen uw verweer voorleggen voor aan onze opdrachtgever.

Nadat wij de reactie van onze opdrachtgever hebben ontvangen stellen wij u op de hoogte van de uitkomst.